Strona Główna  »  Nasza szkoła  »  Misja i wartości

Misja i wartości

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

/Janusz Korczak/

W naszej szkole panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie. Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój osobowości, kształtowanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się poprzez rozwijanie kreatywności, odpowiedzialności i umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy.

Nasza szkoła zapewnia uczniom opiekę od godziny 7:00 do 17:00. Profesjonalna kadra poza zajęciami obowiązkowymi dba o rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez liczne zajęcia dodatkowe organizowane w naszej szkole. 

Jak uczymy?

  • Wykorzystując potencjał miejsca, ludzi, a także technologii, wspieramy indywidualne pasje uczniów, rozwijając ich osobiste talenty, wyobraźnię i kreatywność.
  • Doskonalimy umiejętności pozyskiwania informacji, zarządzania nią, selekcjonowania, krytycznego analizowania i tworzenia wartościowej wiedzy.
  • Wspieramy samodzielność oraz rozwój kompetencji miękkich, takich jak praca w zespole, skuteczna komunikacja i budowanie efektywnych relacji w uczeniu i nauczaniu.
  • Kształtujemy poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości poprzez stawianie realnych i zrozumiałych celów oraz stosowanie efektywnej informacji zwrotnej.
  • Przygotowujemy uczniów do aktywności w przestrzeni międzynarodowej stawiając na rozwój kompetencji językowych.
  • Wykorzystujemy najnowsze technologie, tak, aby nasi absolwenci byli przygotowani do życia w społeczeństwie informacyjnym.
  • W szkole panuje przyjazna atmosfera, sprzyjająca przede wszystkim rozwojowi uczniów i zdobywaniu wiedzy w ciekawy sposób.

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein

Napisz do nas