Strona Główna  »  Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

SZKOŁA PODSTAWOWA

Parnas to szkoła, w której panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Każdego dnia nasza kadra dokłada wszelkich starań, aby uczniowie czuli się tu pewnie i bezpiecznie. Poza wysokim poziomem wyróżniamy się także podejściem do samej istoty nauczania. Zapewniamy naszym uczniom wszechstronny rozwój osobowości oraz wiary we własne możliwości. Pokazujemy, jak się efektywnie uczyć, aby nadążyć za dynamicznie zmieniającym się światem. Przygotowujemy uczniów do życia w świecie po opuszczeniu murów szkolnych. Rozwijamy ich kreatywność, odpowiedzialność i umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy. 

Oferta dla klas I – III Prywatnej Szkoły Podstawowej PARNAS

 • dbałość o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia
 • szkoła zapewnia opiekę uczniom od godziny 7:00 do 17:00
 • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych m.in. kółko plastyczne, zajęcia teatralne, kółko przyrodnicze, zajęcia dziennikarskie i wiele innych, a także możliwość wspólnego odrabiania lekcji
 • zajęcia z języka angielskiego od pierwszej klasy – 1 h dziennie
 • nowoczesne metody edukacyjne 
 • wspólne wyjścia edukacyjne
 • zaangażowanie w akcje społeczne i charytatywne

Oferta dla klas IV – VIII Prywatnej Szkoły Podstawowej PARNAS

 • zwiększona ilość godzin z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język polski, język angielski, język niemiecki (oferta dla grup zaawansowanych lub podstawowych), matematyka
 • nauka w małych klasach
 • solidne przygotowanie do egzaminu w ósmej klasie szkoły podstawowej
 • atrakcyjne wyjazdy w ramach wycieczek klasowych
 • udział w życiu kulturalnym Wrocławia
 • udział w szkolnym wolontariacie
 • kształtowanie aktywnej postawy społecznej – samorząd szkolny
 • przygotowanie  do udziału w różnych  konkursach
 • wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za własny rozwój
 • dbałość o wszechstronny rozwój ucznia

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein

Napisz do nas