Strona Główna  »  mLegitymacja

mLegitymacja

Od roku szkolnego 2022/2023 nasi uczniowie mają możliwość korzystania z elektronicznej legitymacji szkolnej.
Pierwszym krokiem do uzyskania mLegitymacji jest przesłanie na adres mailowy szkoły parnas@teb-edukacja.pl zdjęcia w formacie cyfrowym wykonanego przez fotografa lub za pomocą bezpłatnego generatora zdjęć.
Instrukcja obsługi generatora
Bezpłatny generator zdjęć

Po dostarczeniu zdjęcia, w ciągu 7 dni uczeń będzie mógł zgłosić się do sekretariatu szkoły po odbiór kodu QR niezbędnego do aktywacji mLegitymacji na smartfonie.

aplikacja do mLegitymacji

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein

Napisz do nas