Strona Główna  »  Dla kandydata  »  Rekrutacja

Rekrutacja

Informacje o rekrutacji 2023/2024

Kryteria przyjęcia do Szkoły Podstawowej „Parnas”

Do klasy I
– spotkanie zapoznawcze z dzieckiem oraz spotkanie rodzica/prawnego opiekuna z dyrektorem szkoły

Do klas II – VIII
– rozmowa kwalifikacyjna rodzica/prawnego opiekuna i dziecka z dyrektorem szkoły
– wyniki w nauce
– ocena z zachowania
– złożenie odpowiedniej dokumentacji: podanie, kwestionariusz osobowy, świadectwo szkolne, karta zdrowia, 2 zdjęcia

Podanie o przyjęcie ucznia do Prywatnej Szkoły Podstawowej „PARNAS” – do pobrania

Podania można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub mailowo od listopada 2022r.

Wszystkie klasy realizują rozszerzony program języków obcych:

 • prowadzimy własny, rozszerzony program nauki języka angielskiego (5 godz./tyg.) i
 • język niemiecki  (3 godz./tyg.). 

 

Co zrobić, by zostać uczniem „Parnasu”?

 1. Umówić się na rozmowę rekrutacyjną z dyrektorem szkoły. W rozmowie bierze udział dziecko oraz rodzic/opiekun prawny.
  tel.: 71 359 46 63
  e-mail: [email protected]
 2. Pobrać ze strony podanie o przyjęcie do SP Parnas. Przynieść je na spotkanie rekrutacyjne lub przekazać wcześniej do szkoły mailowo.
 3. Dokonać opłaty wpisowej na otrzymany ze szkoły numer rachunku bankowego.
 4. Złożyć w sekretariacie szkoły pozostałe dokumenty:

  Kandydaci do klasy I:

   • Informacja o gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – dokument wydawany przez przedszkole, zdjęcie

  Kandydaci do klas II- VII

   • świadectwo szkolne, zdjęcie, opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko posiada)

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein

Napisz do nas