Strona Główna  »  Dla kandydata  »  Rekrutacja

Rekrutacja

Informacje o rekrutacji 2021/2022

Kryteria przyjęcia do Szkoły Podstawowej oraz oddziału przedszkolnego „Parnas”

Do klas 0 – I
– spotkanie zapoznawcze z dzieckiem oraz spotkanie rodzica/prawnego opiekuna z dyrektorem szkoły

Do klas II – VIII
– rozmowa kwalifikacyjna rodzica/prawnego opiekuna i dziecka z dyrektorem szkoły
– wyniki w nauce
– ocena z zachowania
– złożenie odpowiedniej dokumentacji: podanie, kwestionariusz osobowy, świadectwo szkolne, karta zdrowia, 2 zdjęcia

Podanie o przyjęcie ucznia do Prywatnej Szkoły Podstawowej „PARNAS” – do pobrania

Wszystkie klasy realizują rozszerzony program języków obcych:

 • prowadzimy własny, rozszerzony program nauki języka angielskiego (5 godz./tyg.) i
 • język niemiecki  (3 godz./tyg.). 

 

Co zrobić, by zostać uczniem „Parnasu”?

 1. Umówić się na rozmowę rekrutacyjną z dyrektorem szkoły w dogodnym terminie. W rozmowie bierze udział rodzic i dziecko.
  tel.: 71 359-46-63
  e-mail: parnas@teb-edukacja.pl
 2. Wypełnić wstępne podanie do szkoły i przekazać je podczas rozmowy rekrutacyjnej.
 3. Dokonać opłaty wpisowej na otrzymany ze szkoły numer rachunku bankowego.
  Pamiętaj! Opłata jest zwrotna w przypadku niepodjęcia przez dziecko nauki!
 4. Złożyć w sekretariacie szkoły oryginały dokumentów: podanie, kwestionariusz osobowy, świadectwo szkolne, karta zdrowia, 2 zdjęcia legitymacyjne.
 5. Wziąć udział (rodzice) w spotkaniu z dyrektorem szkoły i podpisać umowę edukacyjną.

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein