Strona Główna  »  Dla ucznia  »  Wolontariat

Wolontariat

Wolontariat szkolny jest filią Klub Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu Fundacji „Świat na TAK”. W działania wolontariatu angażuje się około 100 uczniów, a opiekę nad tak liczną grupę sprawują pani Edyta Wach. 

Szkolny wolontariat bierze udział w wielu stałych i okazjonalnych akcjach, takich jak:

 • pomoc dla Wrocławskiego Hospicjum;
 • pomoc rodzinom w ramach akcji Szlachetna Paczka;
 • organizacja paczek i spotkań wigilijnych w Schronisku Św. Brata Alberta przy ul. Strzegomskiej;
 • zbiórki funduszy na Klinikę Hematologii Dziecięcej;
 • wsparcie finansowe dla organizacji: SOS Wioski Dziecięce;
 • zbiórki rzeczy potrzebnych dla Domu Dziecka w Jasienicy Górnej  w ramach Stowarzyszenia „COŚ DOBREGO”;
 • zbiórki książek dla wrocławskich szpitali ( akcja Życzliwa Książka Fundacji Zaczytani );
 • akcja zbierania nakrętek „Nakręteczki dla Juleczki” ;
 • zbiórki żywności, zabawek i koców dla schroniska dla zwierząt przy ul. Obornickiej;
 • organizacja szkolnych Dni Życzliwości;
 • zbiórki zniczy na cmentarze na wschodzie w ramach akcji   Grażyny Sondej oraz Wrocławskiej TV;
 • udział w balach i piknikach  integracyjnych wrocławskich wolontariuszy i wrocławskiego MOPS-u;
 • udział w działalności Polskiej Akcji Humanitarnej – PAH ( comiesięczne wsparcie finansowe oraz udział w różnego rodzaju akcjach ); propagowanie Akcji „Pajacyk”- przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie szkoły.
 • udział w konkursach „Wolontariat piórem’, „Wolontariat w Sieci” i „Wolontariat w Obiektywie”
  udział w szkoleniach dla wrocławskich wolontariuszy.
 • utworzenie szkolnego klubu ”Pożeracze książek”- czytanie lektur dzieciom ze świetlicy ( działania całoroczne )
 • wolontariat w bibliotece szkolnej- opieka nad młodszymi dziećmi przy korzystaniu z zasobów biblioteki, pomoc w porządkowaniu księgozbioru-działania całoroczne
 • „Prezent bez pudła” – przygotowanie działań na terenie szkoły w ramach programu UNICEFF

Fundacja Świat na TAK

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein

Napisz do nas