Strona Główna  »  Dla ucznia  »  Wolontariat

Wolontariat

Wolontariat szkolny jest filią Klub Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu Fundacji „Świat na TAK”. W działania wolontariatu angażuje się około 70 uczniów z klas 7 oraz 2 i 3 gimnazjum, a opiekę nad tak liczną grupę sprawują pani Beata Skuza i pani Joanna Zimnowoda. Szkolny wolontariat bierze udział w wielu stałych i okazjonalnych akcjach, takich jak:

 • zakup Indeksu Przyszłości ( pomoc finansowa w edukacji dzieci z ubogich rodzin ) Stowarzyszenie WIOSNA;
 • wieloletnie wspieranie  edukacji chłopca z Madagaskaru w ramach „Adopcji Serca” a obecnie wsparcie dla rodziny z Kenii;
 • pomoc dla Wrocławskiego Hospicjum;
 • pomoc rodzinom w ramach akcji Szlachetna Paczka;
 • udział w akcji „Góra Grosza”;
 • organizacja paczek i spotkań wigilijnych w Schronisku Św. Brata Alberta przy ul. Strzegomskiej;
 • zbiórki funduszy na Klinikę Hematologii Dziecięcej;
 • wsparcie finansowe dla organizacji: SOS Wioski Dziecięce;
 • zbiórki rzeczy potrzebnych dla Domu Dziecka w Jasienicy Górnej  w ramach Stowarzyszenia „COŚ DOBREGO”;
 • zbiórki książek dla wrocławskich szpitali ( akcja Życzliwa Książka Fundacji Zaczytani );
 • akcja zbierania nakrętek „Nakręteczki dla Juleczki” ;
 • zbiórki żywności, zabawek i koców dla schroniska dla zwierząt przy ul. Obornickiej;
 • zbiórki kartek dla dzieci walczących z choroba nowotworową  w ramach akcji Życzliwa Poczta;
 • organizacja szkolnych Dni Życzliwości;
 • zbiórki zniczy na cmentarze na wschodzie w ramach akcji   Grażyny Sondej oraz Wrocławskiej TV;
 • udział w balach i piknikach  integracyjnych wrocławskich wolontariuszy i wrocławskiego MOPS-u;
 • udział w działalności Polskiej Akcji Humanitarnej – PAH ( comiesięczne wsparcie finansowe oraz udział w różnego rodzaju akcjach );
 • coroczny udział w Dolnośląskim Festiwalu Wolontariatu;
 • udział w konkursach „Wolontariat piórem’, „Wolontariat w Sieci” i „Wolontariat w Obiektywie”;
 • udział w projekcie „Razem w pełni sprawni”( zdobycie m.in. nagrody w konkursie filmowym);
 • udział w szkoleniach dla wrocławskich wolontariuszy.

http://klub8.jcom.pl/

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein

Napisz do nas