Strona Główna  »  Osiągnięcia  »  Stypendia

Stypendia

Stypendium Prezydenta Wrocławia – Wrocławski program wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA

Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA ubiegać się mogą uczniowie w trzech kategoriach: posiadający

 1. celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym i powiatowym),
 2. tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
 3. tytuł laureata „Szkolnego Nobla”

Szczegółowe informacje na stronie https://www.wroclaw.pl/wroclawski-program-stypendialny

 

Nasi laureaci PROMOVERE TALENTE:

W roku szkolnym 2021/2022

 1. Marcelina Berchel
 2. Aleksandra Wałcerz
 3. Karol Szajna

W roku szkolnym 2020/2021

 1. Jagna Jarecka
 2. Julia Kurpińska
 3. Amelia Szawernoga

W roku szkolnym 2019/ 2020

 1. Patrycja Banach
 2. Szymon Gabrysz
 3. Kamila Kubik

W roku szkolnym 2018/2019

 1. Karolina Kurdek
 2. Michalina Świetlicka
 3. Mariola Wałowska

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein

Napisz do nas