Strona Główna  »  Osiągnięcia  »  Stypendia

Stypendia

Szkolne stypendium naukowe

Uczniom Prywatnego Gimnazjum Językowego „PARNAS” osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i w zachowaniu, w ramach utworzonego w „PARNASIE” funduszu stypendialnego, przyznawane jest stypendium naukowe.

Kryterium uzyskania stypendium naukowego jest: 

 • średnia ocen co najmniej 4,75 – z przedmiotów realizowanych w semestrze, z wyłączeniem ocen z: wychowania i fizycznego (liczy się tylko ocena celująca) i religii,
 • otrzymanie oceny bardzo dobrej zachowania.

Stypendium Prezydenta Wrocławia

Stypendium Prezydenta Wrocławia w ramach Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnień PROMOVERE TALENTA otrzymali w roku szkolnym 2017/2018:

 • Krzysztof Olejniczak
 • Anna Łyko
 • Kacper Kowalski
 • Julia Luboń
 • Mikołaj Hrycaj
 • Julia Pawicka – stypendium naukowe Gminy Kobierzyce

Stypendium Prezydenta Wrocławia otrzymał w roku szkolnym 2015/2016:

 • Kamil Rejman

Stypendium Prezydenta Wrocławia otrzymali w roku szkolnym 2014/2015:

 • Miriam Lang
 • Karol Szubart
 • Karolina Tomala
 • Anna Czachorowska – klasa 1a
 • Mateusz Grabowski – klasa 1a

Stypendium Prezydenta Wrocławia otrzymał w roku szkolnym 2013/2014:

 • Piotr Olczyk

Stypendium Prezydenta Wrocławia otrzymali w roku szkolnym 2011/2012:

 • Rafał Kaleta
 • Anna Postawka
 • Miłosz Staniszewski

Stypendium Prezydenta Wrocławia otrzymali w roku szkolnym 2010/2011:

 • Marek Baran
 • Jan Bielas
 • Michał Kukuł
 • Maciej Małańczuk
 • Maciej Popko
 • Asman Rajski

 

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein