Strona Główna  »  Szkoła Podstawowa  »  Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

W naszej szkole prowadzimy trzyletni projekt unijny Akademia Młodych Talentów.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju uczniów uzdolnionych. W ramach projektu opracowano innowacyjne programy nauczania z zakresu:

  • informatyki z uwzględnieniem elementów programowania i robotyki,
  • języka angielskiego z wykorzystaniem Webquestów z obszarów przyrodniczych z użyciem narzędzi informatycznych,
  • zajęć artystycznych z elementami multimedialnymi (z wykorzystaniem mediów społecznościowych i Internetu).

Na zajęciach informatycznych młodzież korzysta z zestawów do samodzielnego budowania i programowania robotów LEGO MINDSTORMS NTX . Dzięki temu w nauczaniu następuje integracja elementów matematyki, fizyki i techniki, stymulowana jest kreatywność uczniów, umiejętność pracy w grupie i rozwiązywania problemów. Interdyscyplinarne lektoraty z Webquestami oparte są o narzędzia informatyczne o tematyce technicznej, matematycznej i przyrodniczej ( Webquet to nowatorska metoda pracy z uczniem z wykorzystaniem IT ). Ten sposób pracy angażuje wyobraźnię ucznia, uczy poszukiwania informacji w sposób przemyślany i kontrolowany, ćwiczy komunikację, pracę w grupie, pomaga w rozwiązywaniu problemów, krytycznym i twórczym myśleniu. Celem zajęć jest podniesienie umiejętności technicznych przy wzmocnieniu kompetencji matematyczno- przyrodniczych w sposób twórczy, atrakcyjny i łatwo przyswajalny dla uczniów. Przedmioty artystyczne zostały poszerzone o nagrania i reżyserię wernisaży, spektakli, etiud, filmów oraz zajęcia dziennikarskie połączone z relacjami z zajęć praktycznych w terenie, prowadzenie telewizji internetowej, elektronicznej gazetki szkolnej.

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein