Strona Główna  »  Szkoła Podstawowa  »  Profile klas w gimnazjum

Profile klas w gimnazjum

GIMNAZJUM PARNAS

 1. KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA
 2. Uczniowie klasy matematyczno-informatycznej:

  • realizują autorski program nauczania informatyki poszerzonej o elementy robotyki. Tygodniowy wymiar godzin informatyki wynosi 2 godziny + 2 godziny w ramach koła naukowego
  • realizują rozszerzony program nauczania matematyki. Tygodniowy wymiar zajęć wynosi 5 godzin + 1 godzina w ramach koła naukowego
  • biorą udział w konkursach matematycznych: zDolny Ślazak, Liga Naukowa, Mecze Matematyczne, Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Alfik, Kangur

   Przed przyjęciem do klasy obowiązuje test predyspozycji matematycznych.

   

 3. KLASA MEDIALNA
 4. Uczniowie klasy medialnej:

  • realizują autorski program Sztuka w mediach, media w sztuce, którego autorami są trzej nauczyciele: Iwona Morawska-Kuchno (zajęcia artystyczne) oraz Joanna Zimnowoda i Rafał Zarychta (poloniści)
  • realizują program w obrębie trzech modułów, w postaci zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, zajęć on-line (moduł dziennikarski), wyjść i wyjazdów edukacyjnych, wystaw, wernisaży, warsztatów czy pokazów (np. Noc Filmowa). Ze względu na specyfikę programu „Media w sztuce, sztuka w mediach” organizacja formy i długości zajęć często jest dostosowywana do możliwości obcowania z różnymi dziełami sztuki (film, obrazy, teatr). Zajęcia polegające na czynnym, twórczym odbiorze (analizie i tworzeniu) tekstów kultury zajmują ważne miejsce w programie

   

 5. KLASA PRZYRODNICZA
 6. Uczniowie klasy przyrodniczej:

  • realizują poszerzony program biologii i chemii w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych
  • uczestniczą w zajęciach terenowych i laboratoryjnych w Ośrodku edukacyjnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu
  • biorą udział w zajęciach w muzeum przyrodniczym i ogrodzie botanicznym
  • przygotowywani są do konkursów: zDolny Ślązak Gimnazjalista i Olimpiady Biologicznej dla Gimnazjalistów
  • biorą udział  w imprezach cyklicznych tj. Noc Biologów, Wrocławski Festiwal Nauki

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein