Strona Główna  »  Gimnazjum

Gimnazjum

GIMNAZJUM PARNAS

Szkoła przygotowała dla uczniów  ofertę nauki z rozszerzonymi programami nauczania w klasach:

 • matematyczno – informatycznej ( jedna godzina tygodniowo więcej w klasie 1. matematyki i dodatkowy rok nauki informatyki );
 • przyrodniczej (dodatkowa godzina w tygodniu biologii i chemii przez trzy lata nauki );
 • medialnej ( warsztaty dziennikarskie i warsztaty filmowe po jednej godzinie tygodniowo przez trzy lata nauki).

Nauka języków obcych odbywa się w wymiarze 5 godzin tygodniowo języka  angielski, 4 godzin tygodniowo języka niemieckiego. W klasie drugiej uczniowie rozpoczynają naukę trzeciego języka w wymiarze  2 godziny tygodniowo (język francuski, hiszpański lub rosyjski ). Lekcje języka angielskiego  i niemieckiego prowadzone są w grupach na trzech poziomach zaawansowania ( od grup podstawowych, średniozaawansowanych do zaawansowanych ).

Szczegóły:

język angielski
język niemiecki
język francuski
język hiszpański
język rosyjski

Zajęcia  wychowania fizycznego odbywają się  w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W Parnasie uczniowie mogą je realizować w kilku formach:
1. część to dwugodzinne zajęcia wychowania fizycznego na Hali Sportowej Redeco przy ul. Rogowskiej 52a
2. część to fakultety w formie:

 • zajęć pływackich na Basenie Sportowym Aquaparku
 • gier zespołowych w Hali Sportowej Redeco
 • aerobiku
 • fakultetu turystycznego – raz w miesiącu sobotnie wyjazdy na wycieczki krajoznawczo – turystyczne, a w okresie zimowym wyjazdy na narty ( biegówki, zjazdówki ,snowboard ).

Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w ramach kółek:

 • dziennikarskiego
 • artystycznego
 • matematyczne
 • informatycznego
 • szachowego ( od nowego roku )
 • przygotowującego do konkursów przedmiotowych.

W szkole bardzo prężnie działa szkolny wolontariat m.in. jako filia „Klubu Ośmiu” Fundacji „Świat na TAK”.  W szkole organizowanych jest wiele akcji charytatywnych. Wolontariat na stałe współpracuje z Wrocławskim Hospicjum, Kliniką Hematologii Dziecięcej, Domem  Samotnej Matki, Schroniskiem dla Zwierząt, Fundacją Zaczytani, Polską Akcją Humanitarną PAH. Bierzemy co roku udział w akcji zbierania nakrętek, przygotowania pomocy potrzebującym rodzinom  w ramach Szlachetnej Paczki.

W Parnasie realizowany jest szeroki program kształtowania wrażliwości na sztukę. Regularnie uczniowie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych odbywających się we Wrocławiu i innych miastach Polski. Uczniowie wraz z nauczycielem :  Iwona Moarwską – Kuchno  przygotowują wernisaże prac plastycznych, prezentują żywe obrazy do znanych dzieł malarskich,  biorą udział w konkursach plastycznych i muzycznych organizowanych przez środowiska artystyczne.

W naszym gimnazjum od wielu lat wydawana jest co miesiąc gazetka szkolna AGRAFKA. Redaktorzy gazetki pod opieką pani Joanny Zimnowody podejmują ciekawe dla młodzieży tematy, publikując swoje artykuły, wywiady, recenzje, relacje.  Zespół redakcyjny regularnie podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w warsztatach dziennikarskich, szkoleniach prowadzonych przez profesjonalistów. AGRAFKA od kilku lat jest nagradzana w konkursie gazetek szkolnych Forum Pismaków, a w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 została uznana za najlepszą gazetę gimnazjalną w Polsce.

Szkoła rokrocznie uzyskuje bardzo wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych we wszystkich jej częściach ( humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i języka obcego ). Nasi uczniowie są laureatami i finalistami prestiżowych konkursów przedmiotowych, takich  jak Zdolny Ślązak Gimnazjalista, Liga Naukowa czy olimpiady przedmiotowe ( tytuł laureata zwalnia z danego zakresu egzaminu gimnazjalnego i  umożliwia przyjęcie do wybranej szkoły po za kryteriami rekrutacyjnymi, tytuł finalisty pozwala uzyskać dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkoły ponadgimnazjalnej ). Parnasiści są również wyróżniani w wielu innych konkursach przedmiotowych, artystycznych i  sportowych.

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein