Strona Główna  »  Dla ucznia  »  Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne realizowaliśmy w naszej szkole na długo wcześniej zanim stały się obowiązkowe dla wszystkich uczniów gimnazjum realizujących treści nowej podstawy programowej. W każdym roku nauczyciele proponują zagadnienia, które uczniowie mogą wybrać, określić cel i temat oraz we współpracy z rówieśnikami zrealizować w ciekawy sposób. W kolejnych latach realizowaliśmy następujące projekty:
PROJEKTY EDUKACYJNE w roku szkolnym 2014/2015
1. Temat: Wielkie wymierania w historii Ziemi
Nauczyciel – opiekun projektu: Mirosław Żywicki
Cel: poznanie okoliczności, skutków i przebiegu wielkich wymierań
Forma realizacji : plakaty, prezentacje, zagadki
Czas realizacji projektu: I semestr
Planowany termin zakończenia projektu: początek II semestru
2. Temat: Spektakl „Dziady cz. II”
Nauczyciel – opiekun projektu: Rafał Zarychta
Cel: praca w zespole
Forma realizacji : spektakl
Czas realizacji projektu: jeden semestr
Planowany termin zakończenia projektu: II semestr
3. Temat: Z życia szkoły; Wokół mnie
Nauczyciel – Joanna Zimnowoda
Cel: poszukiwanie wokół siebie tematów do realizacji
Forma realizacji : kabaret / film niemy/ skecz / gazetka
Czas realizacji projektu: II -IV
Planowany termin zakończenia projektu: V
4. Temat: Nowy Jork /Londyn – architektura w filmie i literaturze
Nauczyciel – opiekun projektu: Karolina Morton
Cel: poznanie NJ/Londynu
Forma realizacji : prezentacja/plakat/makieta
Czas realizacji projektu: 3 miesiące
Planowany termin zakończenia projektu:
5. Temat: Arcydzieła – cykl
Nauczyciel – opiekun projektu: Iwona Morawska – Kuchno
Cel: poznanie wybranych dzieł sztuki
Forma realizacji : prezentacja
Czas realizacji projektu: maj 2015
Planowany termin zakończenia projektu: maj 2015

PROJEKTY EDUKACYJNE w roku szkolnym 2013/2014:
1. Temat: „Pudełko zwane wyobraźnią”
Nauczyciel – opiekun projektu: Joanna Zimnowoda
Cel: rozbudzenie wrażliwości artystycznej i kreatywności twórczej, uwrażliwienie na piękno rodzimego języka
Forma realizacji : tomik poetycki uczniów gimnazjum „Parnas” pod tytułem „Lepiąc myśli”, wydanie szkolnej gazety „Agrafka” poświęcone działaniom artystycznym uczniów „Parnasu” i opublikowanie internetowego wydania szkolnej gazety na ogólnopolskiej platformie MAM MEDIA
Czas realizacji projektu: I semestr
Planowany termin zakończenia projektu: początek II semestru
2. Temat: Wielka Brytania – podróże literackie
Nauczyciel – opiekun projektu: Beata Skuza
Cel: obudzanie zainteresowań literaturą brytyjską
Forma realizacji : prezentacje, pokazy, prace plastyczne
Czas realizacji projektu: 3 miesiące
Planowany termin zakończenia projektu: II semestr
3. Temat: Żołnierze wyklęci
Nauczyciel – opiekun projektu: Edyta Wach
Cel: propagowanie informacji o losach żołnierzy AK po II wojnie światowej
Forma realizacji : przygotowanie tablicy
Czas realizacji projektu: X -III
Planowany termin zakończenia projektu:
4. Temat: Najważniejsze odkrycia w biologii i medycynie w XIX i XX wieku
Nauczyciel – opiekun projektu: Adriana Żywicka
Cel: poznanie odkryć w zakresie biologii i medycyny, które zmieniły świat
Forma realizacji : plakaty, prezentacje, prace plastyczne
Czas realizacji projektu: X – III
Planowany termin zakończenia projektu: koniec roku szkolnego
5. Temat: Wyprawa w nieznane. Dzieje PRL
Nauczyciel – opiekun projektu: Aleksandra Wojciechowska
Cel: poszerzanie wiedzy z zakresu najnowszej historii, rzeczywistości, w której żyli rodzice i dziadkowie obecnych uczniów
Forma realizacji : plakaty, wystawa, prace plastyczne
Czas realizacji projektu: XI – III
Planowany termin zakończenia projektu: styczeń 2013
6. Temat: ABC toksykologii życia codziennego
Nauczyciel – opiekun projektu: Iwona Śmiałek
Forma realizacji : prezentacja doświadczeń
Czas realizacji projektu: październik – luty
Planowany termin zakończenia projektu: luty 2014

PROJEKTY EDUKACYJNE w roku szkolnym 2012/2013:
1. Temat: „Wielka i mała ojczyzna”
Nauczyciel – opiekun projektu: Joanna Zimnowoda
Cel: promocja „małej ojczyzny”, czyli rodzinnego miasta oraz tej „wielkiej ojczyzny”
Forma realizacji : ankieta nt. patriotyzmu i znajomości historii Polski opracowana i zamieszczona w szkolnej gazecie „Agrafce”, prezentacja znanych polskich i wrocławskich pomników, prezentacja nt sposobów upamiętniania przeszłości w miastach ( ulice, place, honorowe obywatelstwo itp. ), wydanie gazety szkolnej w całości poświeconej zagadnieniom patriotyzmu oraz „małej ojczyźnie” Wrocławiowi
2. Temat: W czasach rycerzy
Nauczyciele – opiekunowie projektu: Joanna Zimnowoda, Edyta Wach, Aleksandra Wojciechowska, Iwona Gordziewicz
Cel:
Forma realizacji : dowolna
Czas realizacji projektu: I semestr
Planowany termin zakończenia projektu:
3. Temat: Wrocław dawny i dzisiejszy
Nauczyciele – opiekunowie projektu: Julita Żak, Joanna Wałcerz, Piotr Grzywna, Aleksandra Leszczyńska
Cel: zapoznanie młodzieży z niemiecką historią Wrocławia
Forma realizacji : Porównywanie zdjęć i obiektów sprzed wojny z dniem dzisiejszym (fotogaleria z omówieniem )
Czas realizacji projektu: II semestr
Planowany termin zakończenia projektu: koniec roku szkolnego
4. Temat: Welcome to the USA
Nauczyciele – opiekunowie projektu: Karolina Morton, Beata Skuza, Magdalena Krzysiak
Cel: poznanie historii i kultury USA
Forma realizacji : prezentacja
Czas realizacji projektu: I semestr
Planowany termin zakończenia projektu: styczeń 2013
5. Temat: Kanada
Nauczyciele – opiekunowie projektu: Karolina Morton, Beata Skuza, Magdalena Krzysiak
Cel: poznanie historii i kultury Kanady
Forma realizacji : prezentacja
Czas realizacji projektu: II semestr
Planowany termin zakończenia projektu: czerwiec 2013
6. Temat: Nasza planeta
Nauczyciele – opiekunowie projektu: Lilla Uszyńska, Elżbieta Protasewicz, Ada Żywicka, Iwona Śmiałek, Anna Paduch, Orfeas Lazopoulos
Cel: budzenie zaciekawienia otaczającym światem, uzmysłowienie, że nauka jest niezbędna do poznania świata
Forma realizacji : dowolna
Czas realizacji projektu: od listopada do lutego
Planowany termin zakończenia projektu: marzec 2013                                                          
PROJEKT KULTUROWY w roku szkolnym 2011/2012:
Temat: „Mniejszości narodowe we Wrocławiu”
• Klasa Ia – mniejszość niemiecka
• Klasa Ib – Romowie
• Klasa IIa i IIb – Żydzi
• Klasa IIIa – kultura prawosławna
• Kl. IIIb – Polacy jako mniejszość w Bresław
• Klasy I i II LO – kultura lwowska

PROJEKT ARTYSTYCZNY : Opiekun projektu: p.Iwona Morawska – Kuchno
Projekt nosi nazwę „Cykl: Arcydzieła” ma charakter powtarzalny. Jego celem jest skierowanie uwagi społeczności uczniowskiej na temat i sposób kreacji dzieł. Uczniowie zapoznają się z wybranym dziełem sztuki poprzez tworzenie scenografii, makiet, dobór kostiumów i rekwizytów, które znajdą się w przestrzeni wystawienniczej. Przedstawiają wokół obrazu/dzieła etiudy teatralne.

Wynikiem „Cyklu: Arcydzieła” są więc zarówno prezentacja obrazu, jak i dokumentacja tego działania z wykorzystaniem różnych form rejestracji. Fotograficzne relacje, zapisy wideo czy nagrania dźwiękowe pozwalają na kontakt z szerokim gronem odbiorców. Uczniowie redagują pisemne formy wypowiedzi do multimedialnych platform oraz gazety szkolnej.
W ramach „ Cyklu: Arcydzieła” odbyły się prezentacje:
• Guernica
• Baletnice Degas
• Geores La Tour
• Madonna Sykstyńska
• Panny dworskie
• Wywiad z panem A. M . Muchą

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein