Strona Główna  »  Dla ucznia  »  Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku szkolnym 2017/18

 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:
  1. część humanistyczna –18 kwietnia 2018r.(środa)
   1. z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –godz.9:00
   2. z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  2.  część matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2018r.(czwartek)
   1. z zakresu przedmiotów przyrodniczych –godz. 9:00
   2. z zakresu matematyki –godz. 11:00
  3. język obcy nowożytny –20 kwietnia 2018r.(piątek)
   1. na poziomie podstawowym –godz. 9:00
   2. na poziomie rozszerzonym –godz. 11:00 z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1i§ 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:
  1. część humanistyczna –4 czerwca 2018r.(poniedziałek)
   1. z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –godz. 9:00
   2. z zakresu języka polskiego –godz. 11:00
  2. część matematyczno-przyrodnicza –5 czerwca 2018r.(wtorek)
   1. z zakresu przedmiotów przyrodniczych –godz. 9:00
   2. z zakresu matematyki –godz. 11:00
  3. język obcy nowożytny –6 czerwca 2018r. (środa)
   1. na poziomie podstawowym –godz. 9:00
   2. na poziomie rozszerzonym –godz. 11:00 z zastrzeżeniem pkt 4.
 3. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną wyników i zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 15czerwca 2018r. (data wydania zaświadczenia: 22 czerwca 2018r.)

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW/POZIOMÓW EGZAMINU

Zakresy egzaminów Czas trwania egzaminu Czas wydłużony dla uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się
Historia i wiedza o społeczeństwie 60 min 80 min
Język polski 90 min 135 min
Przedmioty przyrodnicze 60 min 80 min
Matematyka 90 min 135 min
Język obcy poziom podstawowy 60 min 80 min
Język obcy poziom rozszerzony 60 min 90 min

DODATKOWE INFORMACJE:

"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein